Ilona LIPAVSKÁ

Bakalářská práce

Budoucnost distribuce elektrické energie pomocí Smart Grids (chytrých sítí) a obnovitelných zdrojů s ohledem na bezpečnost kritické infrastruktury.

The Future of Electric Power Distribution through the Smart Grids and Renewable Resources considering Safety of Critical Infrastructure.
Anotace:
Abstrakt Elektrická energie je v dnešní době samozřejmostí, málokdo z nás si dokáže představit život bez ní. Proto je ve snaze modernizace zdokonalovat zdroje, přenos a distribuci elektrické energie. Měli bychom myslet i na životní prostředí. Jelikož se rozvíjí obnovitelné zdroje (fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny), které jsou závislé na přírodních podmínkách, tím se mění …více
Abstract:
Abstract Electric power is such a common thing nowadays that hardly anybody could imagine life without it. Therefore there is the effort to modernize, improve sources, transfer and distribution of electric power. The environment should be taken into consideration as well. As renewable sources are being developed (fotovoltaic power plants, wind power plants, hydro power plants), which are dependent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Lenka Brehovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIPAVSKÁ, Ilona. Budoucnost distribuce elektrické energie pomocí Smart Grids (chytrých sítí) a obnovitelných zdrojů s ohledem na bezpečnost kritické infrastruktury.. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ha9osw ha9osw/2
16. 8. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 8. 2016
Bulanova, L.
17. 8. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.