Ing. Ivo Janeček

Bakalářská práce

A critical analysis of presenting adverbial elements and adverbs according to A STUDENT'S GRAMMAR OF THE ENGLISH LANGUAGE by Greenbaum and Quirk.

A critical analysis of presenting adverbial elements and adverbs according to A STUDENT'S GRAMMAR OF THE ENGLISH LANGUAGE by Greenbaum and Quirk.
Anotace:
Práce se pokouší z lingvistického hlediska kriticky analyzovat oblast příslovcí a příslovečných určení tak jak jsou prezentovány v 7. a 8. kapitole učebnice gramatiky anglického jazyka pro studenty (SGEL) od autorů Greenbauma a Quirka. Práce dává tuto učebnici do kontrastu s díly jiných autorů a ukazuje cestu k lepšímu porozumění této oblasti anglické gramatiky. Hlavními výzkumnými metodami byly srovnávací …více
Abstract:
This thesis tries to critically analyse from the linguistic point of view the area of adverbials and adverbial elements as they are presented in chapters 7 and 8 of SGEL. It puts the presentation in contrast with other works on English grammar, paves way towards better understanding of the issues and suggests more suitable approaches. The main research methods implemented are comparative analysis and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk