PhDr. Martina Skalková, Ph.D.

Doctoral thesis

Vliv výukového softwaru s dichotomickým typem úloh na výuku českého pravopisu na základní škole

The impact of Electronic Tutorials with Dichotomous Types of Tests in Teaching of Czech Orthography at Primary Schools
Abstract:
Disertační práce se zabývá analýzou a vyhodnocením vlivu elektronických výukových programů s dichotomickým typem úloh na pravopis českého jazyka u žáků II. stupně základní školy a zjišťuje oblasti českého pravopisu, v nichž je míra vlivu nejvýraznější. Jedná se o kvantitativní kvaziexperimentální výzkum komparace studijních výsledků žáků vyučovaných za pomoci elektronických výukových programů s dichotomickou …more
Abstract:
The dissertation focuses on the analysis and evaluation of the impact of electronic learning programs with dichotomous types of tests to Czech orthography to 2nd grade pupils at elementary schools and finds out the parts of Czech orthography with the greatest degree of influence. It is a quasi-experimental quantitative research deals with a comparison of study results of pupils which were taught with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta