Mgr. Petr Vokurka

Bakalářská práce

Neúměrné zkrácení a lichva podle nového občanského zákoníku

Disproportionate shortening and usury under the new Civil Code
Anotace:
Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 navrací do českého soukromého práva některé pojmy, které z něj na dlouhá léta vymizely. Dvěma z nich, lichvě a neúměrnému zkrácení se věnuje tato bakalářská práce. V první části se zabývám lichvou, rozborem judikatury z období před přijetím nového občanského zákoníku, výkladem pojmů a také neplatností lichevní smlouvy. Ve druhé části své práce se věnuji neúměrnému …více
Abstract:
The new Civil Code, effective from 1st January 2014 returns to Czech private law, certain concepts from it for years disappeared. Two of them, usury and disproportionate shortening is devoted to this thesis. The first part deals with usury, analysis of case law from the period before the adoption of the new Civil Code, glossary of terms and void usury contracts. In the second part of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta