Sandra Hašková

Bakalářská práce

Integrace maďarských pracovníků do zaměstnání v ČR

Integration of Hungarian employess to employment in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem úspěšného zapojení maďarských "pracovníků" do zaměstnání v ČR. Cílem této bakalářské práce je zjistit faktory, které integraci maďarských "pracovníků" do zaměstnání napomáhají a které jí naopak brání. Práce se věnuje maďarským "pracovníkům" a jejich možnostem začlenění, jako je integrace, asimilace, segregace a další, dále samozřejmě také již výše zmíněným faktorům …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic "Integration of Hungarian employees to employment in the Czech Republic". The aim of this bachelor thesis is to find out factors which help the integration of Hungarian "employees" to employment and which prevent them. The thesis focuses on Hungarian "employees" and their possibilities of inclusion such as integration, assimilation, segregation and of course …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lada Viková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hašková, Sandra. Integrace maďarských pracovníků do zaměstnání v ČR. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická