Sandra Hašková

Bachelor's thesis

Integrace maďarských pracovníků do zaměstnání v ČR

Integration of Hungarian employess to employment in the Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem úspěšného zapojení maďarských "pracovníků" do zaměstnání v ČR. Cílem této bakalářské práce je zjistit faktory, které integraci maďarských "pracovníků" do zaměstnání napomáhají a které jí naopak brání. Práce se věnuje maďarským "pracovníkům" a jejich možnostem začlenění, jako je integrace, asimilace, segregace a další, dále samozřejmě také již výše zmíněným faktorům …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic "Integration of Hungarian employees to employment in the Czech Republic". The aim of this bachelor thesis is to find out factors which help the integration of Hungarian "employees" to employment and which prevent them. The thesis focuses on Hungarian "employees" and their possibilities of inclusion such as integration, assimilation, segregation and of course …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lada Viková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hašková, Sandra. Integrace maďarských pracovníků do zaměstnání v ČR. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická