Bc. Daniel Struž

Bakalářská práce

Systém odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti

Anotace:
Bakalářská práce obsahuje charakteristiku a analýzu systému odměňování a motivace zaměstnanců společnosti TRESTLES, a.s. Teoretická část charakterizuje odměňování jako systém, jeho způsoby, zabývá se také týmovým odměňováním a odměňováním dílenských pracovníků. Dále definuje motivaci, její typy a formy. Praktická část charakterizuje současný systém odměňování společnosti, a dále pak vyhodnocuje zaměstnanecký …více
Abstract:
The bachelor thesis contains the characteristics and an analysis of remuneration system and motivation of employees of the company TRESTLES, a. s. The theoretical part characterizes the remuneration as a system, its methods, it also deals with the remuneration of team and the remuneration of workshop workers. Further it defines motivation, its types, and forms. The practical part characterizes the …více
 

Klíčová slova

odměňování motivace dotazník
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ohq3o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Šimek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management