Bc. Vojtěch Opočenský

Diplomová práce

Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

Crimes against Human Dignity in the Sexual Sphere
Anotace:
Diplomová práce reflektuje současnou právní úpravu trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Zaměřená je hlavně na trestné činy znásilnění, sexuálního nátlaku, pohlavního zneužití, soulože mezi příbuznými, kuplířství a prostituci ohrožující mravní vývoj dětí. V práci je zahrnuta historická geneze právní úpravy těchto trestných činů, samotný rozbor trestných činů a dále je důraz na …více
Abstract:
Diploma thesis reflects current legal provisions of crimes against human dignity in sexual sphere. It is focused in particular on rape, sexual duress, incestous coitus, procuring, and prostitution endangering the moral evolution of children. In thesis there is a historical genesis of these crimes, the analysis of the crimes and further it contains a comparison with French legal provisions in this sphere …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma