Theses 

The Marketing Strategy of the www.lookandbook.cz Project – Žaneta LANDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Žaneta LANDOVÁ

Bakalářská práce

The Marketing Strategy of the www.lookandbook.cz Project

The Marketing Strategy of the www.lookandbook.cz Project

Abstract: The aim of the bachelor thesis is to develop a marketing strategy for the www.lookandbook.cz startup. The analytical part of this bachelor thesis is based on theoretical knowledge described in detail in the first part of the bachelor thesis. The theoretical knowledge is essential to design an effective and successful marketing strategy. The analytical part focuses on application of the theoretical knowledge to the specific case. There are marketing tools for situational analysis, action planning and implementing the action plan in the bachelor thesis.

Abstract: Cílem bakalářské práce je vytvoření marketingové strategie pro nově vzniklý startup www.lookandbook.cz. Praktická část bakalářské práce je založena na teoretických poznatcích, detailně popsaných v první části bakalářské práce. Tyto teoretické poznatky jsou nezbytné k vytvoření efektivní a úspěšné marketingové strategie. Praktická část se zabývá aplikací těchto teoretických poznatků na konkrétní marketingový případ. V bakalářské práci jsou využity především marketingové nástroje k situační analýze, akčního plánování a k implementaci akčního plánu.

Keywords: situační analýza, marketingová strategie, akční plánování, implementace akčního plánu, podnikové prostředí, SWOT analýza, marketingový mix, analýza Pěti C, Porterův model pěti hybných sil, hloubkový rozhovor

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34876 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

LANDOVÁ, Žaneta. The Marketing Strategy of the www.lookandbook.cz Project. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:27, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz