Bc. Martin Kment

Bakalářská práce

Výuková podpora technologie VoIP

Educational support for VoIP
Anotace:
Autor navrhne 8 topologii sítě LAN, v které bude realizována technologie VoIP (Voice over IP). V teoretické části práce popíše technologii VoIP včetně protokolů na transportní a aplikační vrstvě architektury TCP/IP. Praktická část bude obsahovat zpracovanou prezentaci této technologie a 8 laboratorních úloh. Laboratorní úlohy budou připraveny v simulátoru PacketTracer s využitím módu Wizard. Náplní …více
Abstract:
The author suggests 8 LAN network topology, which will be implemented in VoIP (Voice over IP). The theoretical part describes the technology of VoIP protocols including transport and application layer architecture of TCP / IP. The practical part will contain processed presentation of this technology and 8 laboratory tasks. Laboratory exercises will be prepared in the simulator PacketTracer using the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kment, Martin. Výuková podpora technologie VoIP. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie