Ing. Nela Stavrovská

Bakalářská práce

Řízení pohledávek ve firmě COMEFLEX consulting s. r. o.

Management of receivables in COMEFLEX consulting Ltd.
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám řízením pohledávek a to nejprve obecně poté na konkrétní společnosti. Teoretická část se především zabývá tím, jak pohledávkám co nejefektivněji předejít. V první kapitole je popsán vznik pohledávek, to jak se dají pohledávky členit a následný zánik pohledávek. Dále se tato práce věnuje monitorování pohledávek až postupným vymáháním pohledávek, kde jsou popsány různé …více
Abstract:
In my bachelor’s thesis I follow up management of debts, first in general and then at a specific company. The theoretical part is mainly concerned with how to most effectively prevent debts. The first chapter describes the emergence of debts, the division of debts and the subsequent termination of debts. Furthermore, this thesis follows up from monitoring of the debts to a consecutive debts collection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma

Všechny práce