Anežka Troppová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Individuální aktivizace imobilních klientů v pobytových zařízeních pro seniory: příprava výzkumu

Anotace:
Absolventská práce se zabývá individuální aktivizací imobilních klientů v pobytových zařízeních pro seniory. Cílem této práce je zpracovat teoretické podklady pro přípravu evaluační studie. Práce se zabývá aktivizačními činnostmi, dále aktivizačními pracovníky a nabízí konkrétní typy činností, které je možné využít. Druhá kapitola se věnuje imobilním klientům, na které se chceme při individuální aktivizaci …více
Abstract:
The thesis addresses the issue of individual activation of immobile clients in residential centres for older adults. The aim of the thesis is to assemble theoretical foundations for preparation of an evaluation study. The thesis analyses activation exercises, in addition to the role of activation workers, and portrays specific types of applicable exercises. Chapter two discusses immobile clients, to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petra Chovancová
  • Oponent: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc