Mgr. Jan Richter

Bakalářská práce

Interaktivní vizualizace 3D molekulárních motivů

Interactive Visualization of 3D Molecular Motifs
Anotace:
V dnešní době je velmi snadné získat rozmanitá molekulární data. Tato data jsou povětšinou v textovém formátu a mají specifické vlastnosti. Úkolem této práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci v jazyce C# využívající technologie ASP.NET MVC, která bude poskytovat potřebná API pro vizualizaci těchto dat (na základě jejich atributů) a rozhraní pro jejich interaktivní prohlížení. Dalším požadavkem …více
Abstract:
It is very easy to obtain various molecular data nowadays. This data is usually in text format and it has specific properties. The aim of this thesis is to design and implement a web application in C# programming language using the technology ASP.NET MVC, which will provide APIs necessary to visualize this data (based on its properties) and interfaces for its interactive exploring. The next requirement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. David Sehnal, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu

Práce na příbuzné téma