Mgr. Jan Richter

Bachelor's thesis

Interaktivní vizualizace 3D molekulárních motivů

Interactive Visualization of 3D Molecular Motifs
Abstract:
V dnešní době je velmi snadné získat rozmanitá molekulární data. Tato data jsou povětšinou v textovém formátu a mají specifické vlastnosti. Úkolem této práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci v jazyce C# využívající technologie ASP.NET MVC, která bude poskytovat potřebná API pro vizualizaci těchto dat (na základě jejich atributů) a rozhraní pro jejich interaktivní prohlížení. Dalším požadavkem …more
Abstract:
It is very easy to obtain various molecular data nowadays. This data is usually in text format and it has specific properties. The aim of this thesis is to design and implement a web application in C# programming language using the technology ASP.NET MVC, which will provide APIs necessary to visualize this data (based on its properties) and interfaces for its interactive exploring. The next requirement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. David Sehnal, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Graphics and Image Processing

Theses on a related topic