Bc. Ľudmila Vallušová

Diplomová práce

Analýza vkladových produktov troch najväčších obchodných bánk na Slovensku

The analysis of deposit products of the three biggest commercial banks in the Slovakia
Abstract:
The diploma thesis deals with evaluation of deposit products of the three largest commercial banks in Slovakia and the main concern is the personal accounts of physical persons. The object is to define the types of deposit products and subsequently their analysis. The diploma thesis is focused on evaluation of to which type of client belongs the specific product in the bank. The first chapter is devoted …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením vkladových produktov troch najväčších obchodných bánk na Slovensku, smerovaná je predovšetkým na osobné účty pre fyzické osoby. Cieľom predkladanej práce je definovať druhy vkladových produktov a následne ich analýza. Práca je zameraná na vyhodnotenie, ktorému typu klienta prináleží účet v jednotlivej banke. Prvá kapitola je venovaná teoretickým východiskám. Druhá …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance