Tereza Gromešová

Bakalářská práce

Negativní účinky psychoterapie v důsledku etických pochybení psychoterapeutů

Negative effects of psychotherapy: ethical failures of psychotherapists
Anotace:
Kvalitativní studie se zabývá negativními účinky psychoterapie v důsledku etických pochybení psychoterapeutů. Výzkumný soubor tvoří 8 participantů, s kterými byly vedeny polostrukturované rozhovory. Výsledkem tématické analýzy je 7 témat: „deteriorace psychického a fyzického stavu“, „neúspěšná terapie“, „změna pohledu a přístupu k terapii, terapeutům a zdravotnictví obecně“, „vzpomínání na terapii …více
Abstract:
The qualitative study focuses on the topic of the negative effects of psychotherapy due to ethical failures of psychotherapists. The sample consists of 8 participants, with whom semi-structured interviews were conducted. The use of thematic analysis resulted in 7 themes: „deterioration of mental and physical state“, „unsuccessful therapy“, „change in perspective and approach to therapy, therapists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2022
  • Vedoucí: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie