Mgr. Petra Bohuslavová

Bakalářská práce

Infekce močového traktu způsobené Pseudomonas aeruginosa

Urinary tract infections caused by Pseudomonas aeruginosa
Anotace:
Pseudomonas aeruginosa je významná oportunně patogenní bakterie, způsobující široké spektrum infekcí. Močové infekce, způsobené P. aeruginosa, jsou nejčastěji spojeny s použitím dlouhodobě zavedeného močového katétru. P. aeruginosa je schopna tvorby biofilmu a produkce řady extracelulárních virulenčních faktorů. Toto, spolu s velkou přirozenou i získanou rezistencí, vede k vysokému klinickému významu …více
Abstract:
Pseudomonas aeruginosa is significant oportunistic pathogen, cause of many types of infections. Urinary infecions, caused by P. aeruginosa, are often connected with the use of pernament urinary catheter. P. aeruginosa is able of biofilm production and secretes many extracellular virulence factors. This, together with high intrinsic and acquired resistence, leads to clinical importance of this pathogen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Veronika Holá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta