Erika Valentínová

Bakalářská práce

Spôsoby výkonu rozhodnutia podľa Exekučného poriadku

Ways of Execution of Judgement under the Execution Code
Abstract:
The purpose of my bachelor´s project is to account for recovery of debts problems by means of execution policy and particular processes of execution of a judgment according to the Execution Code. I chose this topic because my work involves executive operations for taxing authority. I´ve learn from my work experience that people who dealy their paying duties are often surprised when they have to face …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je priblížiť problematiku vymáhania dlhov formou exekučného konania jednotlivými spôsobmi výkonu rozhodnutia podľa Exekučného poriadku. Túto tému som si vybrala z dôvodu, že mojou prácou je exekútorska činnosť na daňovom úrade. Z praxe viem, že osoby, ktoré sú v omeškaní s uhrádzaním svojich povinností, sú mnohokrát prekvapené exekúciou, ktorá sa voči ním vedie. V mnohých …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Vladislav Marko
  • Oponent: JUDr. Stanislava Kolesárová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře

Práce na příbuzné téma