Bc. Kristina Alešová

Master's thesis

Redesigning Segments and Quality in Student Translating: An Empirical Study

Redesigning Segments and Quality in Student Translating: An Empirical Study
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou segmentace (konkrétně dělení a slučování vět) ve studentských překladech. Vzhledem k tomu, že tento jev zatím nebyl příliš zkoumán, je v zájmu této práce především prozkoumat různé náhledy na segmentaci, různé způsoby zpracovávání informací a vztah mezi segmentací a kvalitou překladu. Výzkumný materiál tvoří překlady bývalých studentů Katedry anglistiky …more
Abstract:
The aim of the present thesis is to observe the phenomenon of segmentation changes (sentence merging and sentence splitting) in translation. As there is little research offering insight into this issue, the focus of this thesis is to explore various points of view, suggest methods for data analysis and outline patterns and correlations between the segment redesigning and quality of the translation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jarmila Fictumová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Translation and Interpreting / English-language Translation

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.