Karel Machač

Diplomová práce

Environmentální politika a nástroje ochrany životního prostředí v podnikové praxi

Environmental Policies and Environment Protection Tools in Business Practice
Anotace:
Diplomová práce na téma Environmentální politika a nástroje ochrany životního prostředí v podnikové praxi shrnuje základní informace o nepříznivých vlivech na životním prostředí, politice a nástrojích ochrany životního prostředí, které následně porovnává s podnikovou praxí. První část práce ve zkratce seznamuje s historií ochrany životního prostředí a to zejména představením dvou základních konferencí …více
Abstract:
The thesis with the topic of Environmental policy and Environment protection tools in Business Practice summarizes basic information about unfavorable influence on environment, about policy and environmental protection tools which are compared witch business practice. First part of the thesis shortly informs about environmental protection history, mainly by introducing two international conferences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Marcela Davidová
  • Oponent: Pavel Sláma

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin