Michaela Ševčíková

Bachelor's thesis

Kvalita života pacientů s Parkinsonovou nemocí po Hluboké mozkové stimulaci

Quality of Life in Patients with Parkinson´s Disease after Deep Brain Stimulation
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení kvality života u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN), před hlubokou mozkovou stimulací a po hluboké mozkové stimulaci (Deep Brain Stimulation - DBS). Naším cílem je zhodnotit kvalitu života u pěti pacientů s PN před DBS a 12 měsíců po DBS v rámci kvalitativního výzkumu designem kazuistiky. Výzkum probíhal na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc …more
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the evaluation of the quality of life in patients with Parkinson's disease, especially comparison before and after deep brain stimulation (DBS). Our goal is comparison the quality of life in five patients with Parkinson disease before DBS and 12 months after DBS as part of a case study of qualitative research. The study was conducted at the Neurological Clinic of the University …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Pavla Kudlová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Ševčíková, Michaela. Kvalita života pacientů s Parkinsonovou nemocí po Hluboké mozkové stimulaci. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe