Michaela Ševčíková

Bachelor's thesis

Kvalita života pacientů s Parkinsonovou nemocí po Hluboké mozkové stimulaci

Quality of Life in Patients with Parkinson´s Disease after Deep Brain Stimulation
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení kvality života u pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN), před hlubokou mozkovou stimulací a po hluboké mozkové stimulaci (Deep Brain Stimulation - DBS). Naším cílem je zhodnotit kvalitu života u pěti pacientů s PN před DBS a 12 měsíců po DBS v rámci kvalitativního výzkumu designem kazuistiky. Výzkum probíhal na Neurologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc …viac
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the evaluation of the quality of life in patients with Parkinson's disease, especially comparison before and after deep brain stimulation (DBS). Our goal is comparison the quality of life in five patients with Parkinson disease before DBS and 12 months after DBS as part of a case study of qualitative research. The study was conducted at the Neurological Clinic of the University …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Pavla Kudlová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ševčíková, Michaela. Kvalita života pacientů s Parkinsonovou nemocí po Hluboké mozkové stimulaci. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe