Filip Mayer

Bakalářská práce

Podnikatelský plán na založení nového podniku

Business plan for establishing new company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským plánem na založení nového podniku. Práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část definuje základní pojmy spojené s podnikáním a uvádí strukturu podnikatelského plánu. Na základě teoretické části je vytvořena praktická část, kde je vyhotoven podnikatelský plán na reálné založení nového podniku, který obsahuje analýzy a veškeré plány spojené …více
Abstract:
The bachelor’s thesis deals with the business plan for establishing a new company. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic concepts related to business and provides the structure of the business plan. Based on the theoretical part, a practical part is created, where a business plan is created for the real establishment of a new company, which contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Josef Polák, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Radka Šperková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku