Mgr. Michaela Spoustová

Bakalářská práce

Analýza Organizované kriminální skupiny: případová studie Nottingham

Analysis of organized criminal group: case study Nottingham
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je analýza Organizované kriminální skupiny známé jako Bestwoodský kartel, působící v oblasti Nottinghamu. Cílem práce je komplexní analýza charakteru této skupiny. V první části práce je věnován prostor metodologii analýzy. Další částí práce je část teoretická, ve které autorka definuje základní pojmy. V rámci třetí a čtvrté kapitoly jsou analyzovány tři hlavní elementy …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the Organised Criminal Group, known as a Bestwood Cartel, which operated in Nottingham. The goal of this thesis is a complex analysis of the character of this group. The first part focuses on the methodology of this analysis. The second part, which is the theoretical part, defines the basic concepts. The third and fourth parts analyze three core elements of the social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Ján Kapusňak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií