Michaela Míková

Master's thesis

Inovativnost a marketing onkologických léčiv na trzích Visegrádské čtyřky

Innovativeness and marketing of onco treatments in Visegrad four
Abstract:
Cílem diplomové práce je zhodnotit inovativnost trhů s onkologickými přípravky v rámci zemí Visegrádské čtyřky a posoudit vliv a roli regulací a marketingu. Práce shrnuje legislativní rámec zdravotnictví a farmaceutického průmyslu pro tyto země a zároveň specifikuje marketingové možnosti v takovém prostředí. Provedená analýza sekundárních i primárních dat přináší informace o inovativnosti jednotlivých …more
Abstract:
The aim of this Master thesis is to evaluate the inovativeness of oncology treatment markets in the Visegrad four countries and asses the influence and role of regulations and marketing. The thesis summarizes the legal and marketing environment in all countries and defines the specifics for each market. The analysis of both primary and secondary data brings the information on inovativeness of all markets …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Jan Koudelka
  • Reader: Martin Šlégl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73685