Theses 

Informační a materiálový tok ve společnosti Medin a.s. – Bc. Michal Polák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / odbor:
Transport Technology and Communications / Transport Management, Marketing and Logistics

Bc. Michal Polák

Bachelor's thesis

Informační a materiálový tok ve společnosti Medin a.s.

Information and material flow in the Medin a.s. company

Anotácia: Práce se zaměřuje na problematiku podnikové logistiky a celého dodavatelsko-odběratelského řetězce. Obsahem práce je analýza materiálového a informačního toku ve výrobní společnosti Medin a.s. a navržení jejich možných zlepšení. Celková analýza i návrhy na optimalizaci jsou vytvořeny v souladu s literárními podklady v úvodní teoreticko-metodické části práce.

Abstract: The work focuses on issues of corporate logistics and the whole supply chain. The aim is to analyze material and information flow in the manufacturing company Medin a.s. and to suggest possible improvements. Overall analysis and suggestions for improvement are made in accordance with literary documents in the introductory theoretical-methodological part.

Kľúčové slová: logistika, logistický řetězec, materiálový tok, informační tok, konsignační sklady

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28292 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Polák, Michal. Informační a materiálový tok ve společnosti Medin a.s.. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 3. 2019 16:05, 12. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz