Helena Hanzlíková

Disertační práce

Energetický systém a energetická politika ČR v mezinárodních souvislostech

The energy system and the energy policy of the Czech Republic in the international context
Anotace:
Ekonomická úroveň jednotlivých států, společenství a globální ekonomiky závisí na spolehlivé činnosti a výsledcích jednotlivých hospodářských odvětví a pododvětví včetně všech účastníků tohoto procesu. Z celého spektra ekonomických odvětví byla vybrána energetika jako nejdůležitější a klíčová infrastruktura v ČR, EU i ve světě. Vybraný sektor energetiky je rozčleněný na další podsektory: elektrickou …více
Abstract:
The economic level of the individual states, the community and the global economy depends on reliable activity and the results of individual economic sectors and subsectors, including all participants in this process. From the entire spectrum of economic sectors the energy sector has been selected as the most important and critical infrastructure in the Czech Republic, the EU, and in the world. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2015
  • Vedoucí: Božena Plchová
  • Oponent: Josef Abrhám, Peter Čajka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48304