Veronika Bílá

Bakalářská práce

Sociální sítě v životě studentů sociální pedagogiky

Social Networks in Lives of Social Pedagogy Students
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem Sociální sítě v životě studentů sociální pedagogiky pojednává o tom, jak studenti využívají ve svém životě sociální sítě a ostatní chatovací aplikace. Dále se snaží nahlédnout do problematiky možné závislosti na sociálních sítích. Práce je členěna do části teoretické a části praktické. V teoretické části je kapitola věnována komunikaci, vymezení pojmu a druhům komunikace …více
Abstract:
This bachelor's thesis titled Social Networks in the Lives of Social Pedagogy Students focuses on how students use social networks and messaging platforms in their lives, while trying to gain insight into a possible negative consequence of the use of social networks - getting addicted to them. The study is split into a theoretical and a practical part. The first chapter in the theoretical part is dedicated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Šalenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bílá, Veronika. Sociální sítě v životě studentů sociální pedagogiky. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe