Ing. Davit Sioridze

Diplomová práce

Customer satisfaction and how to measure it

Customer satisfaction and how to measure it
Anotace:
Práce se pokouší o pohled na spokojenost zákazníka z jiného úhlu. V moderním světě je spokojenost zákazníka hlavním a převládajícím cílem, její měření jsou však díky technologickému pokroku stále složitější a sofistikovanější. Vzhledem k těžkostem v moderní světové ekonomice je pro firmy stále obtížnější dostát nárokům zákazníků, což vede k propadu zákaznické spokojenosti. Na základě této skutečnosti …více
Abstract:
Thesis represents an attempt of looking at customer satisfaction from a different angle. As in a modern world customer satisfaction is a prevalent and ultimate goal, its measurements are getting more complex and sophisticated due to the technological advancement. Considering hardships in modern world economy, many companies are struggling to deliver up to customer standards and result in customer satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication