Theses 

Visegrádská spolupráce v Evropské Unii – Bc. Pavel Kinšt

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavel Kinšt

Bakalářská práce

Visegrádská spolupráce v Evropské Unii

Visegrad cooperation in European Union

Anotace: Cílem této práce je připomenout všem čtenářům, jak po pádu komunismu a přechodu na demokratický politický systém, byl významný projev jednomyslné vůle tří států vytvořit regionální skupinu. Jak významný byl den 15. únor 1991, kdy byla v maďarském Visegrádu podepsaná deklarace vyhlašující spolupráci mezi Československou, Polskou a Maďarskou republikou při zapojování do evropských struktur. V další části práce jsou zaznamenány problémy a spory, které provázely celou Visegrádskou skupinu, jak se celá skupina postupem doby vyvíjela, než bylo dosaženo hlavního cíle. V práci jsou uvedeny i vize budoucnosti, které byly projednávány ještě před vstupem do Evropské unie. V následující části práce jsou uvedeny projekty, na kterých stále pracují všechny členské státy Visegrádské skupiny, a čím jsou tyto projekty stále významné. Závěr práce je zaměřen na současnou smysluplnost Visegrádské skupiny a na výzvy, které pro ní vyvstávají z nové doby a ze členství v Evropské unii.

Abstract: The main goal of my bachelor work is to remind all readers, how after the failure of communism and turnover of democratic political system, of significant expression of three states' unanimous will to create regional group. How important date the 15th February 1991 was when the declaration proclaiming cooperation among the Czechoslovakian, Polish and Hungarian Republic in integrating into European structures was signed in Hungarian's Visegrad. In next part of my work some problems and disputes are mentioned which accompanied all Visegrad's group during its own development before the main goal was achieved. In work you can see some future visions which were discussed before our entry into the EU. Then some projects are showed which were elaborated by all members of Visegrad's group and their present significance. In conclusion, my work is concentrated on the present meaningfulness of Visegrad's group and some challenges which are connected with its establishment and membership in the EU.

Klíčová slova: Visegrádská skupina, Visegrádské země, Visegrádská spolupráce, Evropská unie, Střední Evropa, Mezinárodní visegrádský fond, Schengenská spolupráce, Demokracie, Regionální spolupráce, Visegrad Group, Visegrad countries, Visegrad cooperation, European Union, Central Europe, International Visegrad Fund, Schengen cooperation, Democracy, Regional cooperation.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Marie Hamplová
  • Oponent: Ing. Tomáš Teplík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:30, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz