Gabriela Šneková

Diplomová práce

Dopady stabilizace bankovního sektoru na veřejné finance

Impacts of stabilization of the banking sector to the public finances
Anotace:
Tématem této práce je zhodnocení dopadů stabilizace bankovního sektoru na veřejné finance. V první části se práce zaměřuje na obecnou charakteristiku finančních krizí a poté je zmíněno několik případů finančních krizí od počátku 19. století do současnosti. V další části práce jsou popsány obecné přístupy k řešení problematických aktiv v bilancích bank. Tyto obecné přístupy jsou poté převedeny do praxe …více
Abstract:
The theme of this thesis is to evaluate the effects of the stabilization of the banking sector to the public finances. The first part focuses on the general characteristics of the financial crisis and then mentioned several cases of financial crises since the early 19th century to the present. The next part describes the basic approaches to solving problematic assets in banks' balance sheets. These …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: Jan Pavel
  • Oponent: Leoš Vítek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55844