Mgr. Markéta Matysová

Bakalářská práce

Digitální malba

Digital painting
Anotace:
Práce pojednává o problematice digitální malby. V úvodu je stručný přehled o historii a vývoji jejich uměleckých předchůdců. Následuje základní popis tématu. Dále srovnání digitální malby a tradičních malířských technik, kresba versus digitální malba (DM), akvarel – DM, akryl, olejomalba, tempera – DM. Popisuji, kterými nástroji a nastavením programu je možné dosáhnout požadované imitace. Následuje …více
Abstract:
Thesis is about problems digital painting. At the opening is conspectus of history and development of art´s predecessor. Next is basic descrition of themes and confrontaion of digital painting and traditional art´s technique, draw and digital painting (DP), aquarel and DP, acryl, oil paint, tempera and DP. I´m descriptioning which instruments and setting up of program we can get to good imitation. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiří Eliška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta