Daniel KULÍŠEK

Diplomová práce

Nakládání s odpady v papírenském průmyslu se zaměřením na společnost Mondi Štětí a.s.

Waste management in paper making industry with focus on Mondi Štětí a.s.
Anotace:
Tato práce se zabývá produkcí odpadů v prostředí papírenského průmyslu, zejména v podniku Mondi Štětí a. s. V úvodní části je zpracován přehled jednotlivých procesů používaných k výrobě papíru, odpadů, jež při těchto procesech vznikají a způsoby jejich využití nebo odstraňování v souladu se zákonnými požadavky a vnitřními pravidly společnosti Mondi Štětí a. s. Součástí zhodnocení je dále přehled ekonomických …více
Abstract:
In this thesis has been dealing with the production of waste in the paper industry, especially at Mondi Štětí a. s. In the introductory part, was worked out an overview of the processes used for the papermaking, the waste generated by these processes and the ways of their utilization or disposal in accordance with legal requirements and internal rules of Mondi Štětí a. s. The evaluation also includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KULÍŠEK, Daniel. Nakládání s odpady v papírenském průmyslu se zaměřením na společnost Mondi Štětí a.s.. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí