Theses 

Nakládání s odpady v papírenském průmyslu se zaměřením na společnost Mondi Štětí a.s. – Daniel KULÍŠEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Daniel KULÍŠEK

Diplomová práce

Nakládání s odpady v papírenském průmyslu se zaměřením na společnost Mondi Štětí a.s.

Waste management in paper making industry with focus on Mondi Štětí a.s.

Anotace: Tato práce se zabývá produkcí odpadů v prostředí papírenského průmyslu, zejména v podniku Mondi Štětí a. s. V úvodní části je zpracován přehled jednotlivých procesů používaných k výrobě papíru, odpadů, jež při těchto procesech vznikají a způsoby jejich využití nebo odstraňování v souladu se zákonnými požadavky a vnitřními pravidly společnosti Mondi Štětí a. s. Součástí zhodnocení je dále přehled ekonomických dopadů na podnik. Další část práce je věnována zhodnocení vybraného druhu odpadu, detailní popis nakládání s ním a úvaha o možných nových metodách nakládání s odpadem s ohledem na reálné možnosti a využitelnost v praxi.

Abstract: In this thesis has been dealing with the production of waste in the paper industry, especially at Mondi Štětí a. s. In the introductory part, was worked out an overview of the processes used for the papermaking, the waste generated by these processes and the ways of their utilization or disposal in accordance with legal requirements and internal rules of Mondi Štětí a. s. The evaluation also includes an overview of the economic impacts on the enterprise. Another part of the work is devoted to the evaluation of the selected type of waste, a detailed description of its handling and consideration of possible new methods of waste management with regard to real possibilities and usability in practice.

Klíčová slova: Výroba papíru, využití odpadů, recyklace, odstraňování odpadů, kalové hospodářství

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jindřich Šulc, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=179158 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

Jak správně citovat práci

KULÍŠEK, Daniel. Nakládání s odpady v papírenském průmyslu se zaměřením na společnost Mondi Štětí a.s.. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz