Bc. Eva Michalská

Bachelor's thesis

The Roles of the First Lady of the United States

The Roles of the First Lady of the United States
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rolemi první dámy Spojených států amerických a jejich historickým vývojem. Práce popisuje jednotlivé role a analyzuje vývoj pozice první dámy z hostitelky až na politickou osobnost. Práce dále zkoumá vztah mezi rolemi a obdobím, ve kterém první dámy úřad vykonávaly, společně se sociálními normami pro tato období typickými. Dále se bakalářská práce zaměřuje na dvacáté …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the general roles of the First Lady of the United States and their development throughout the history. It describes the individual roles and analyses the evolution of the office from the White House hostess to a political figure. It also examines the relationship between the roles and the time and social norms typical for the First Ladies' tenures. The thesis then focuses …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Reader: Mgr. Jiří Šalamoun, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta