Mgr. Dušan Slačka

Bakalářská práce

Stalinův kult osobnosti v Československu na příkladu oslav 70. narozenin J. V. Stalina v roce 1949

Stalin s cult of personality in Czechoslovakia on the example of celebrations of 70th J. V. Stalin s birthday in 1949
Anotace:
Práce se zaměřuje na oslavy 70. narozenin J. V. Stalina v Československu, které se konaly v závěru roku 1949. Oslavy jsou zde představeny jako jedna z největších přehlídek Stalinova kultu osobnosti v Československu. Pozornost je věnována zejména evoluci jednotlivých prvků oslav v rámci vládní komise, jež byla pro tuto příležitost ustavena. Dále je kladen důraz na ideologické hledisko jednotlivých akcí …více
Abstract:
The work focuses on the celebrations of the 70th Stalin's birthday in Czechoslovakia, which took place at the end of 1949. Celebrations are presented as one of the biggest parades of Stalin's personality cult in Czechoslovakia. Attention is paid to the evolution of individual elements of the celebrations within the government commission that was set up for the occasion. Furthermore, the emphasis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie