Tomáš Buchta

Bakalářská práce

Porovnání virtuálních strojů Java

Java Virtual Machines Comparison
Anotace:
Cílem této práce je srovnání vybraných java virtuálních strojů Javy - HotSpot VM, IBM J9, Graal VM, OpenJDK HotSpot VM, Excelsior JET, Zulu VM. Úvodní část obsahuje specifikaci virtuálního stroje Javy, kde je popsán princip funkce a jednotlivé části virtuálního stroje. V navazující kapitole jsou představeni zástupci virtuálních strojů s popisem jejich klíčových vlastností. V následující kapitole je …více
Abstract:
The goal of this thesis is to compare selected java virtual machines - HotSpot VM, IBM J9, Graal VM, OpenJDK HotSpot VM, Excelsior JET, Zulu VM. The introductory part contains a presentatation of the JVM specification, where the function principle and all parts of the virtual machine are described. The next chpter contains introduction and description of the virtual machines and their key features …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Kožusznik
  • Oponent: Marek Běhálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika