Michaela Vaňková

Bakalářská práce

Komparace současné nabídky cestovatelských zážitků na Kubě

Comparison of the current offer of travel experiences in Cuba
Anotace:
Bakalářská práce je věnovaná komparaci současné nabídky cestovatelských zážitků na Kubě. Cílem bakalářské práce je analýza současné nabídky cestovatelský zážitků na Kubě a komparace současné nabídky vybraných cestovních kanceláří pro destinaci Kuba. V teoretické části práce, jsou definovány základní pojmy. Druhá část, analytická, je věnována analýze předpokladů cestovního ruchu na Kubě, analýze vybraných …více
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to a comparison of the current supply of travel experiences in Cuba. The aim of this thesis is to analyze the current offer travel experiences in Cuba and comparison of the current menu selected travel agencies in the destination of Cuba. In the theoretical part are defined basic concepts. The second part, analytical, is devoted to the analysis of assumptions tourism in Cuba …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Anna Doležálková
  • Oponent: Ing. Petr Studnička, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze