Bc. Markéta Chrástková

Diplomová práce

Analýza a zhodnocení procesu adaptace zaměstnanců v malé organizaci

Analysis and Evaluation of Employee Adaptation Process in a Small Organization
Anotace:
Diplomová práce „Analýza a zhodnocení procesu adaptace zaměstnanců v malé organizaci“ se zabývá procesem adaptace nových zaměstnanců v malém podniku M. Cílem práce je zjistit, co při sociální a pracovní adaptaci napomáhá nebo naopak zabraňuje dosahování organizací stanovených cílů. Práce má upozornit na důležitost adaptačního procesu a jeho nastavení, vzhledem k tomu, aby byla malá firma schopna dosahovat …více
Abstract:
The thesis “Analysis and Evaluation of Employee Adaptation Process in a Small Organization” deals with the adaptation process of new employees in a small company M. The aim of this thesis is to find out what in the process of social and work adaptation supports or obstructs achieving the goals set by organization. The thesis is intended to highlight the importance of adaptation process and its settings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje