Ing. David Cvrkal, BSBA

Bachelor's thesis

Faktory ovlivňující proces budování značky

Factors influencing the process of brand building
Abstract:
Silná a úspěšná značka je ve stávajícím hyperkonkurenčním prostředí nejcennějším aktivem obchodní společnosti. Proces budování značky proto nabývá na významu a důležitosti. Cílem této práce je aplikace vybraného teoretického přístupu k procesu budování značky na praxi společnosti Apple Inc. a její vyhodnocení.
Abstract:
A strong and successful brand is the most valuable company asset in the current hypercompetitive business environment. The brand building process is therefore very important and significant. The goal of this research paper is the application of a specific theoretical approach of brand building process to the practice of the Apple Inc. company and its evaluation.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní