Ing. David Cvrkal, BSBA

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující proces budování značky

Factors influencing the process of brand building
Anotace:
Silná a úspěšná značka je ve stávajícím hyperkonkurenčním prostředí nejcennějším aktivem obchodní společnosti. Proces budování značky proto nabývá na významu a důležitosti. Cílem této práce je aplikace vybraného teoretického přístupu k procesu budování značky na praxi společnosti Apple Inc. a její vyhodnocení.
Abstract:
A strong and successful brand is the most valuable company asset in the current hypercompetitive business environment. The brand building process is therefore very important and significant. The goal of this research paper is the application of a specific theoretical approach of brand building process to the practice of the Apple Inc. company and its evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní