Theses 

Tvorba pluginů pro NetBeans – Ladislav Vondráček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ladislav Vondráček

Diplomová práce

Tvorba pluginů pro NetBeans

Creating Plugins for NetBeans

Anotace: Tématem této diplomové práce je analýza technologií zásuvných modulů, pluginů. Cílem práce je popis této technologie se zaměřením na využití ve vývojovém prostředí NetBeans, a demonstrace technologie formou příkladového vývoje pluginu pro NetBeans. První část je věnovaná teoretické analýze obecných principů pluginů, důvodům a způsobům využití této technologie v současných softwarových aplikacích. Dále jsou rozebírány možnosti využití pluginů ve vývojovém prostředí NetBeans a způsoby jejich návrhu, vývoje a distribuce. Druhá část je věnována implementaci pluginu pro NetBeans demonstrující popsané technologie a postupy. Výsledkem implementace je plugin pro NetBeans, který umožňuje pokročilou editaci dokumentačních komentářů Javy v editoru HTML typu WYSIWYG přímo z prostředí NetBeans. Výsledný plugin, zdrojové kódy a dokumentace, je součástí přílohy této práce. Práce je součástí kolekce závěrečných prací věnované tématu platformy NetBeans, na tyto práce je v textu odkazováno.

Abstract: The subject of this thesis is an analysis of plugin technology. The goal of the thesis is to characterization of basics of this technology in common and with focus on application on NetBeans platform and its integrated development environment and further demonstration of the technology in form developing exemplary NetBeans plugin. Opening part is dedicated to theoretical analysis of plugin principals, its purposes in soft-ware development and use cases for current software applications. The theoretical part follows by describing use cases of plugins for NetBeans platform and bringing thought for designing, developing and distributing new plugins. The subsequent part is dedicated to implementation of NetBeans plugin to demonstrate technology and methods described. The result of implementation is a NetBeans plugin allowing advanced editing of documentation commentary from Java source code inside WYSISYG HTML editor just from NetBeans environment. The resulting plugin, source codes and documentation is included attachment of this thesis. This thesis expands collection of theses dedicated to subject of NetBeans platform and those theses are referred in the text.

Klíčová slova: Java, API, plugin, NetBeans

Keywords: Java, API, plugin, NetBeans

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Martin Vondráček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68771

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 10:14, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz