Theses 

Kvalitní základní škola očima rodičů – Ing. Pavla Mandelíčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika

Ing. Pavla Mandelíčková

Bakalářská práce

Kvalitní základní škola očima rodičů

High - quality primary school from parents point of view

Anotace: Bakalářská práce „Kvalitní základní škola očima rodičů“ se zabývá otázkou, jak si rodiče představují kvalitní základní školu pro své děti. V teoretické části je vymezena struktura vzdělávacího systému v České republice, dále je definován obsah vzdělávání na základní škole a jsou popsáni aktéři edukačního procesu. V poslední kapitole jsou shrnuty standardy kvalitní školy podle České školní inspekce. Praktická část využívá kvalitativní výzkum a jsou zde analyzovány příspěvky rodičů dětí, které navštěvují základní školu, na téma – jak by měla vypadat ideální škola pro Vaše děti. Pomocí otevřeného kódování jsou pak stanovena kritéria, která by kvalitní škola podle rodičů měla splňovat. Následně jsou znaky kvalitní školy popsány a porovnány s kritérii České školní inspekce.

Abstract: The bachelor thesis „High-quality primary school from parents point of view “presents parents ‘opinion on high quality education for their children. Theoretical part of the thesis brings description of the school system in the Czech Republic. Further it describes the content of education in primary school and the actors of educational process. The last chapter sums up the standards of high-quality primary school according to Czech School Inspectorate. Practical part is focused on quality research. It brings analysis of parents ‘opinions and ideas on primary school and their visions of ideal school for their children. The criteria of high-quality school according to parents are stated by the method of open-coding. The criteria of high-quality school are then described and compared with the criteria of Czech School Inspectorate.

Klíčová slova: základní škola, kvalita vzdělávání, kritéria kvality vzdělávání, individualizovaný přístup, komunikace ve škole, třídní schůzky, primary school, high-quality education, criteria of high-quality education, individual approach, communication at school, parent-teacher meeting

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Monika Tannenbergerová, DiS.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 22:47, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz