Tereza FIŠEROVÁ

Bachelor's thesis

Zapojení afrických států do peacekeepingových misí Africké unie.

Involvement of African states in the African Union's peacekeeping missions.
Abstract:
Tato bakalářská práce se se zabývá zapojením afrických států do peacekeepingových misí Africké unie. Cílem této práce je analyzovat motivy afrických států pro zapojení se do mírových misí v období od roku 2002 až 2017. Výzkumná otázka zní, proč se africké státy zapojují do peacekeepingových misí AU. V první kapitole se rozebírá definice peacekeepingu, jeho typy a nástroje, a obecné motivy států pro …more
Abstract:
This bachelor thesis is about the involvement of African states in the African Union's peacekeeping missions. The main aim of this bachelor thesis is to find out reasons of the African states for joining to peacekeeping missions of the African Union. I assumed that African states have their reasons for joining to peacekeeping missions. In first part of thesis I introduced various definition of peacekeeping …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIŠEROVÁ, Tereza. Zapojení afrických států do peacekeepingových misí Africké unie.. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/