Theses 

Role územní samosprávy v oblasti prevence kriminality – Ing. Jiří Tříska

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jiří Tříska

Bakalářská práce

Role územní samosprávy v oblasti prevence kriminality

Role of Local Goverment in the Area of Crime Prevention

Anotace: Tato bakalářské práce řeší problematiku prevence kriminality na území města Klášterce nad Ohří. Cílem této práce bylo zmapování a vyhodnocení současného stavu a zda rozsah prevence, které zajišťují subjekty veřejné správy je dostatečný ve vztahu k bezpečnostním rizikům. Dále byly provedeny analýzy současného Bezpečnostního stavu v porovnání s historickým vývojem let 2010 - 2014. V rámci obecně závazné vyhlášky byl uveden příklad spolupráce v rámci prevence. Hlavním přínosem této bakalářské práce je zjištění, že subjekty místní samosprávy v městě Klášterec pokrývají bezpečnostní rizika kriminality a občan se ve městě cítí bezpečně. V závěru práce jsou uvedeny návrhy řešení zmapovaných problémů.

Abstract: This bachelor thesis addresses the issue of crime prevention in the city Klášterec nad Ohri. The aim of this thesis was to explore and assess the current situation and whether the scope of prevention, which provide public administration bodies is sufficient in relation to security risks. Further analyzes were carried out of the current security situation in comparison with the historical development of the years 2010 - 2014. In the context of a generally binding ordinance was an example of cooperation in prevention. The main contribution of this bachelor thesis is to identify the bodies of local self-government in Klášterec cover security risks of crime and citizen feels safe in. In conclusion, there are suggestions mapped problem solving.

Klíčová slova: Prevence kriminality, bezpečnostní analýza, místní samospráva, městská policie, město Klášterec nad Ohří.Crime prevention, safety analysis, local government, the municipal police, the Town of Klášterec nad Ohri.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: JUDr. Tereza Jonáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:35, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz