Denisa Labounková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Metodika adaptačního procesu v domovech pro seniory

Anotace:
Cílem absolventské práce je porovnat již existující metodiky adaptačního procesu v domovech pro seniory a vytvořit vlastní návrh metodiky adaptačního procesu. Práce je rozdělena na tři hlavní kapitoly. V první kapitole je představena adaptace z obecného hlediska, a dále je směrována k seniorům, u kterých jsou popsány především poruchy adaptace a faktory ovlivňující adaptaci. Dále se věnuje přechodu …více
Abstract:
The aim of the thesis is to compare the existing adaptation process methodologies in retirement homes and to create my own adaptation process methodology. The thesis is divided into three main chapters. In the first chapter, the adaptation is introduced from the general point of view, and it is targeted to seniors for whom adaptation was associated with some disorders. It also deals with the factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Snášel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc