Mgr. Bc. Ondřej Serdula

Bakalářská práce

Nedostatky Paktu stability a růstu a nový Fiskální kompakt

Shortcomings of Stability and Growth Pact and the New Fiscal Compact
Anotace:
Hlavním cílem práce je analýza nové Smlouvy o stabilitě, koordinaci a vládě v Hospodářské a měnové unii, na kterou se autor pokouší pohlížet prizmatem Paktu stability a růstu - tedy předchozího (avšak nadále platného) dokumentu EU s prakticky totožným účelem. Práce srovnává oba dokumenty z hlediska okolností jejich vzniku, jejich formy a obsahu - zejména povahy konkrétních pravidel a sankčních mechanismů …více
Abstract:
Main focus of the thesis is the analysis of the new Treaty on Stability, Coordination and Governance in Economic and Monetary Union. Author looks at this treaty through the lens of Stability and Growth Pact - previous document with very similar functions, which is still in force to this day. Author compares both documents by key issues such as their origins, legal form and contents (especially fiscal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií