Bc. Pavlína Čuprová

Bakalářská práce

Příspěvková organizace - analýza daňového režimu

Co-financed organization - analysis of tax regime
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce „Příspěvková organizace – analýza daňového režimu“ je provést alternativní návrh řešení daňového režimu v konkrétní příspěvkové organizaci. První kapitola se věnuje příspěvkovým organizacím a zařazení organizace do systému národního hospodářství. Je zaměřena na charakteristiku příspěvkové organizace a její postavení v rámci jiných typů organizací. Druhá část popisuje charakteristiku …více
Abstract:
The goal of my thesis "Co-financed organization - analysis of tax regime" is to propose alternative solutions of a tax regime in a specific co-financed organisation. The first chapter deals with co-financed organisations and incorporated organisations in the national economy system. It focuses on the characteristics of co-financed organisation and its status within other organisation types. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ivana Zálešáková
  • Oponent: Ing. Dušan Krpec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting