Bc. Marcela Skalníková

Diplomová práce

Handelskorrespondenz - Wie kann man einen offiziellen Brief schreiben. Vergleichende Analyse von Geschäftsbriefen in deutsch-tschechischen Firmen.

Business correspondence - how to write a formal letter. Comparative analysis of the bussiness letter in Czech-German companies.
Abstract:
The Master's thesis deals with the most widely used types of business correspondence and letters, with which we get in contact in the area of business relations. The letter is analysed from the stylistic, syntactic and lexical point of view. During the analysis of the individual types, there are examples of either Czech, as well as German letters from practice enclosed and these are further compared …více
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá obchodní korespondencí a nejužívanějšími druhy dopisů, se kterými se při obchodním styku setkáme. Dopis je analyzován z hlediska stylistického, syntaktického a lexikálního. Při rozboru jednotlivých druhů jsou přikládány názorné ukázky jak českých, tak německých dopisů z praxe a jsou navzájem porovnávány. Zvláštní pozornost je věnována kapitole, která se zabývá …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.