Theses 

Automatizace konstrukce geologické mapy v prostředí GIS – Bc. Denisa Poulová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Denisa Poulová

Diplomová práce

Automatizace konstrukce geologické mapy v prostředí GIS

Automation of geological map construction in GIS

Anotace: Předkládaná práce se zabývá návrhem dvou nástrojů v prostředí geografických informačních systémů (GIS). První nástroj je určen pro implementaci 3D roviny, orientované podle naměřených strukturních dat, do prostředí ArcGIS a druhý pro numerickou konstrukci průběhu geologického rozhraní v mapě. Geolog – mapér může s těmito nástroji uživatelsky vstřícným a časově nenáročným způsobem vykreslovat průběh geologických hranic v mapě. Procedury byly napsány v jazyce VBA (Visual Basic for Application) a implementovány do prostředí ArcGIS desktop (ESRI). Poté, co je vypočten průnik digitálního modelu terénu s rovinou geologického rozhraní, je výsledek přidán do mapy jako nová datová vrstva. Nástroj byl úspěšně otestován na území mapového listu 25-231 Rožnov pod Radhoštěm.

Abstract: This thesis descibes two different tools, which were developed in the geographic information systems (GIS). The first tool was designed to implement a 3D plane with orientation based on the structural data into ArcGIS. The second tool provides a numerical construction of the geological boundaries in the map. Mapping geologist can outline geological boundary with those tools by the user-friendly and time-undemanding way. Procedures have been written in VBA (Visual Basic for Application) and implemented in ArcGIS Desktop (ESRI). Once the intersection of the geological plane and a digital terrain model is computed, the result is added to the map as a new data layer. The tool was tested successfully on the area of map sheet 25-231 Rožnov pod Radhoštěm.

Klíčová slova: konstrukce geologických hranic, 3D analýza, GIS (Geographic Information Systems), VBA (Visual Basic for Application), DMT (Digitální Model Terénu), ArcGIS. Construction of geological boundaries, 3D analysis, DTM (Digital Terrain Model), ArcGIS.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 11:12, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz